5 voordelen van het gebruik van aardgas generatoren

1. Betrouwbaar

2. Reinig

3. Rendabele

4. Veiligheid

5. Milieuvriendelijk

Aardgas generatoren worden gevoed door aardgas om elektriciteit te produceren voor het huishouden, commerciële en industriële behoeften. Zij hebben bewezen een nuttig back-up apparaat voor de elektriciteitsvoorziening zijn bij regelmatige aanvoer mislukt. Gezien de vele voordelen van het gebruik van aardgas als huisbrandolie, zijn meer huiseigenaren kiezen voor aardgas generatoren over olie, benzine of diesel aangedreven generatoren. Als u nodig hebt om een ​​nieuwe generator te installeren of wilt u een verandering van uw bestaande, waarom dan niet kiezen voor een gas aangedreven generator? Hieronder zijn 5 voordelen van aardgas generatoren.

Aardgas is een van de meest energie-efficiënte brandstoffen beschikbaar. Het heeft consequent bewezen betrouwbaar voor diverse huishoudelijke toepassingen te zijn. U kunt altijd rekenen op de beschikbaarheid van aardgas door de levering pijplijn. Je hoeft niet om de leveringen voor de levering van gas te plannen. Enkele andere brandstoffen kunt u teleurstelling veroorzaken van tijd tot tijd. Bij gebruik van de olie moet worden opgeslagen in een tank aanwezig. tekort aan olie ontstaan ​​van tijd tot tijd, maar aardgas is altijd beschikbaar. Een overvloedig aanbod bestaat, die niet gevoelig zijn voor internationale evenementen in tegenstelling tot olie.

In vergelijking met steenkool, benzine, diesel en olie, aardgas de schoonste fossiele brandstof beschikbaar. Sommige brandstoffen worden geassocieerd met een significante milieuvervuiling. Steenkool bijvoorbeeld is de goedkoopste fossiele brandstoffen beschikbaar. Echter, het is ook de meest vervuilde. Je zult geen penetrante geur met een gasgenerator ervaren. Aardgas generatorsets ook produceren geen roet of as in tegenstelling tot kolen of olie aangewakkerd generatoren.

Gasgeneratoren zijn relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud. In vergelijking met olie of diesel, aardgas is een goedkopere brandstof. Hierdoor exploitatiekosten gemakkelijker is om te vergaderen. Aardgas generatorsets maken een kosteneffectieve generator keuze op de lange termijn.

Minder risico’s voor de gezondheid worden geassocieerd met aardgas generatoren. Aardgas is niet giftig bij inademing in kleine hoeveelheden. Het is niet schadelijk voor mens of dier. Trouwens, er minder broeikasgassen optreden bij gasgestookte generatoren dan die aangewakkerd door olie, kolen of diesel. Gasgestookte generatoren ook geen roet of as te produceren. Voldoende veiligheidsmaatregelen worden meestal uitgevoerd waarbij aardgas wordt gebruikt. Eenmaal geïnstalleerd, de leverancier voegt een geurstof aan het gas. Wanneer een lekkage optreedt onmiddellijk wordt gedetecteerd door de geurstof. Corrigerende maatregelen kunnen dan worden genomen.

Broeikasgas uitstoot van koolstofdioxide is minimaal met een natuurlijk gas generator. De uitstoot van stikstof en zwavel zijn ook lager met een gasgestookte generator. Olie en kolen aangewakkerd generatoren vrij asdeeltjes in het milieu waarin de verontreiniging veroorzaakt. Aardgas generatoren niet. Het veroorzaakt veel minder milieubelasting dan sommige andere generatoren op de markt. Er is geen noodzaak voor een ondergrondse opslagtank met aardgas als het geval is voor oliegestookte generatoren. Vandaar, olielozingen en bodemverontreiniging onwaarschijnlijk. Aardgas is ook een hernieuwbare energiebron. Dit maakt een gasgestookte generator een ideale keuze waar de zorg voor het milieu factor.